AKTUALIZACJA Wyjaśnienie. List otwarty do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

W poniższym wyjaśnieniu umieszczonym 20 sierpnia 2015, poinformowałam internautów, że Leszek Langer nie ustosunkował się do moich zarzutów. a 3 lata później oskarża mnie o porównanie go do Hitlera.  Kłamie on również mówiąc, że żałuje, że niepotrzebnie wdał się w polemikę ze mną.  On nie wdał się ze w żadną polemikę, tylko otworzył stronę internetową pod moim nazwiskiem, na której umieścił szkalujące i nieprawdziwe informacje o mnie.
 
Jeżeli w 2015 nie zauważył, że ?porównuję mnie i moją działalność  do Hitlera?, to znaczy, że nie było tam porównania. Jako polonista z wyższym wykształceniem powinien czytać tekst ze zrozumieniem i dobrze go przeanalizować. Nie porównałam go do Hitlera, ale nazwałam jego program polityczny umieszczony na jego stronie internetowej www.leszeklanger sądeckim?Mein Kampf? (w cudzysłowie), gdyż nie mogłam znaleźć lepszego polskiego czy angielskiego odpowiednika.
Miał naprawdę świetnie przygotowany program naprawy Nowego Sącza. To był mój pierwszy i chyba ostatni komplement pod jego adresem, chociaż nieodczytany w ten sposób przez Leszka Langera. Gdyby się dalej dobrze wczytał w następne zdania, to by to wychwycił, że oceniłam jego program bardzo dobrze. Okazałam jedynie zdziwienie, że Ratusz nie skorzystał z tego programu. Dlaczego więc nie wypowiedział się na ten temat w sierpniu 2015, zamiast 3 lata później, gdy został oskarżony o otworzenie w.w. strony internetowej.
 Skomentował wtedy moje zarzuty w ten sposób: jak można traktować poważnie osobę (tzn. mnie ), która nie umie odróżnić węgla kamiennego od kamienia węgielnego (przez pomyłkę użyłam w tekście składni angielskiej odmiennej od polskiej, np. mundurek szkolny ? school uniform).
 
Dodam jeszcze, że wtedy Leszek Langer miał faktycznie bardzo dobrą stronę internetową jak przystało na przyszłego polityka, ale nie potrafił  stworzyć strony internetowej dla niepełnosprawnych w swoim przez siebie kierowanym wydziale.  Dopiero potem, po mojej interwencji, otworzył bardzo mierną stronę pod nazwą  www.przyjaznyportal , którą skrytykowałam  w liście do prezydenta N. Sącza.  Umieścił tam więcej ?hymnów pochwalnych? na swoją cześć niż praktycznych informacji dla niepełnosprawnych.  Reklamując tę stronę za pieniądze podatnika w lokalnej prasie, umieszczał też w reklamie swoje zdjęcia zamiast informacji użytecznych dla osób niepełnosprawnych. Dopóki sprawa toczy się w sądzie pozostawię kopię listu na tej stronie, aby czytający mógł sam ocenić znaczenie niefortunnej wypowiedzi.

 

Leszek Langer, Dyrektor ds Osób Niepełnosprawnych, nie ustosunkował się do postawionych mu zarzutów przez prezesa Fundacji NOX. Natomiast wypowiedział się zdawkowo, niewyczerpująco i mijając się z prawda w wielu punktach, atakując prywatna osobę prezesa fundacji. Jeżeli Leszek Langer uważa, ze list otwarty jest oszczerstwem, powinien zgłosić sprawę do prokuratury, a nie przedstawiać listę otrzymanych dyplomów i podziękowań z serii „wzajemnej adoracji ratuszowej”.

Poniżej cytat listu.

E.Brown                  Nowy Sącz,5 sierpnia 2015 r.
Prezes Fundacji 
Pomocy Osobom Fizycznie 
Niepełnosprawnym ?NOX?
33-300 Nowy Sącz, 
ul. Kochanowskiego 17


               List Otwarty

          Prezydenta Miasta Nowego Sącza 
              Pan Ryszard Nowak

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę o rozważenie odwołania Leszka Langera z funkcji Dyrektora Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. Na to stanowisko należy powołać kogoś o odpowiednim wykształceniu, z adekwatnym zrozumieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Jako prezes Fundacji ?NOX?, fundacji zajmującej się pomocą osobom fizycznie niepełnosprawnym, obserwuję od lat działalność Leszka Langera. Na podstawie moich własnych spostrzeżeń, jak również wielu moich podopiecznych, uważam, że Leszek Langer jest nieodpowiednim człowiekiem na tym stanowisku. To osoba niekompetentna i bez odpowiedniego wykształcenia zawodowego, bez wrażliwości na potrzeby niepełnosprawnych. Ze względu na to, że nie ma merytorycznego przygotowania, często udziela błędnych informacji swoim petentom, nie przychodzi na umówione spotkania, nawet nie zawiadamia wcześniej o ich odwołaniu; nie dotrzymuje obietnic, nie odpowiada na telefony, a połączenia przekierowywane na inny numer, pozostają często bez odpowiedzi.
Leszek Langer nie powinien zostać zatrudniony w 2009 roku na stanowisko dyrektora ds. osób niepełnosprawnych, gdyż nie miał odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji czy zawodowego doświadczenia z takimi osobami. Z otrzymanych prze zemnie informacji z Urzędu Miasta wynika, że ma on wykształcenie humanistyczne, prawdopodobnie muzyczne. Czy w Nowym Sączu zabrakło wykwalifikowanych i odpowiednio wykształconych kandydatów na stanowisko dyrektora?. Zatrudniono wolontariusza, pracującego w niepełnym wymiarze godzin. Czy otrzymał tę funkcję, bo miał silne poparcie senatora Koguta, który zatrudniał go wcześniej w charakterze szefa wydawnictwa prasowego w jego Fundacji w Stróżach?.
 W ostatnich latach zauważa się w Nowym Sączu zwiększoną działalność partyjno-polityczną Leszka Langera, który będąc dyrektorem wydziału publicznego, jest równocześnie rzecznikiem prasowym senatora Koguta, przewodniczącym Zarządu Miejskiego struktur Pis-u w Nowym Sączu, jak również przewodniczącym Zarządu Powiatowego i dyrektorem Biura prasowego PiS w okręgu nr 14. Wcześniej pisał jeszcze teksty przemówień dla członka Platformy Obywatelskiej. Jak on może pogodzić tyle funkcji, będąc Dyrektorem ds. Osób Niepełnosprawnych?. Przez ostatni rok monitorowałam (również przy pomocy innych osób) obecność Leszka Langera w jego biurze i okazało się, że był on bardzo nieuchwytny, a jego pracownicy nie potrafili odpowiedzieć, kiedy można go zastać. Jego nieobecność tłumaczono tak: "...Pan Dyrektor jeszcze nie przyszedł, był przez chwilę, ale zaraz wyszedł, ? może wróci po południu, ale nie wiadomo, ...jest na konferencji prasowej, ...na spotkaniu u marszałka, prezydenta bądź u wojewody". Dodam jeszcze, że był na Konwencji PiS w Katowicach, jak również przy położeniu kamienia węgielnego pod obwodnicę północną, i wszędzie tam, gdzie kamery błyskają. Nawet reklamując nową stronę internetową dla osób niepełnosprawnych www.przyjaznyportal.pl, dyrektor Langer, dbając o wizerunek medialny, umieścił swoje zdjęcie!. Jaką korzyść z tych spotkań czy jego podobizny odniosą niepełnosprawni?!. Osoba, która chce pracować dla dobra innych z ramienia Pana Prezydenta, powinna być ponadpartyjna. Leszek Langer z racji przynależności do partii PiS, nie może uważać się za taką osobę. Ten człowiek jest przede wszystkim zainteresowany swoją karierą partyjno-polityczną, i podejrzewam, że zajmuje się nią również w godzinach pracy w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych.
Analizując wypowiedzi L. Langera w lokalnych mediach, w portalu i jego własnej prywatnej strony internetowej, wydawałoby się, że pełniąc funkcję Pełnomocnika Prezydenta Nowego Sącza zgodnie z jego wypowiedzią, że osoby niepełnosprawne i ich środowiska zajmują szczególne miejsce w jego pracy zawodowej, Leszek Langer powinien wykazać się czymś więcej niż pustymi frazesami. Dlaczego nie podaje, jaką konkretną pomoc on sam osobiście załatwił niepełnosprawnym, czy dzięki niemu ktoś otrzymał, np. pracę. Podszywanie się pod zasługi innych ludzi, np. z Urzędu Pracy, czy firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne w ramach rządowych projektów, nie jest moralne. Ile osób niepełnosprawnych jest w Nowym Sączu, a ile znalazło zatrudnienie w 2014 lub 2015 roku dzięki wysiłkom Leszka Langera?. Jest rzeczą karygodną, że w jego wydziale zatrudniającym 7 pracowników, nie zatrudniono ani jednej osoby niepełnosprawnej. Jest również sprawą skandaliczną, że ten sam dyrektor przymykał oczy na wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych pracownikom Ratusza, nie reagując nawet na parkowanie pracowników MOPS na kopertach przed jego biurem przy ul. Żywieckiej. W cywilizowanym kraju taki dyrektor podałby się do dymisji lub został zwolniony z powodu lekceważenia swoich zawodowych obowiązków.
Jestem zaskoczona jego polemiką na jego stronie internetowej, którą można by nazwać sądeckim ?Mein Kampf?. Strona dotyczy negatywnych aspektów zarządzania Nowym Sączem na przestrzeni ostatnich lat. Podane informacje są sprzeczne z oceną w ostatnim ogólnopolskim rankingu na temat zarządzania miast. Jeżeli Leszek Langer ma rację, to w Urzędzie Miasta powinny nastąpić zmiany personalne na najwyższym szczeblu. Zadziwiające jest to, że pełniąc funkcje Pełnomocnika Pana Prezydenta od 2009, nie wdrożył nic w życie osób niepełnosprawnych, co mogłoby poprawić jakość ich codziennej egzystencji. Z moich rozmów z ludźmi niepełnosprawnymi wyłania się postać dyrektora, którego można okreslić jako megalomana, hipokrytę i kłamliwego próżnego aroganta, lekceważącego interesy osób najbardziej dotkniętych losem, nie wypełniającego kompetentnie swojej zawodowej funkcji, promującego jedynie własne interesy.
Taka osoba nie powinna piastować tak odpowiedzialnego stanowiska za publiczne pieniądze, gdyż jest to nieetyczne, dlatego też zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o odwołanie Leszka Langera ze stanowiska Dyrektora ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli moje argumenty mijają się z prawdą, proszę o harmonogram i listę obecności w pracy L. Langera z ostatnich 12 miesięcy.

             Z poważaniem, E. Brown Prezes Fundacji "NOX" 

---------
Otrzymują via mail: 
1.Adresat
2.Rada Miasta N. Sącza 
3.lokalne media
4.Prezes PiS ? J. Kaczyński
5.Dyrektor MOPS w N. Sączu ? J. Markiewicz
6.Senator St. Kogut